Поверителност

Защита на личните данни

Evtini-mebeli.com се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия за Ползване . Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

Evtini-mebeli.com се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

  • Обработка на клиентска поръчка
  • Статистически цели, за подобряване работата на електрония магазин
  • Администриране и обслужване съдържанието на електрония магазин